BUSINESSCLUB

Motorcross wedstrijden zijn een ideaal evenement om te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden.
U kunt rekenen op zowel wereldwijde, alsook landelijke en regionale aandacht. Wereldwijd via de TV-coverage en de vele vakbladen, landelijk via de TV en de dagbladpers en regionaal via de radio, schrijvende pers en niet te vergeten de toeschouwers. Die toeschouwers komen van “all over the world”.
Ons team is er trots op dat wij de belangen mogen behartigen van onderstaande Businesspartners.